VIII Konferencja fundacji „Russkij Mir”

W dniach 3-4 listopada 2014 r. odbyła się w Soczi VIII Konferencja fundacji „Russkij Mir”. Wzięła w niej udział również kierownik słupskiego Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego- Anna Łanska. Wydarzenie to stało się już tradycją, organizowane jest co roku w przeddzień obchodzonego w Rosji - Dnia Jedności Narodowej. Temat tegorocznej konferencji brzmiał-  "Kultura i czas."

W ramach konferencji odbyły się dyskusje panelowe „Ukraina, Rosji, Świat” i „ Kultura rosyjskiej mowy w XXI wieku”, oraz debaty- „ Język rosyjski. Problemy państwowych regulacji”, „Rosyjska szkoła za granicą: doświadczenie, problemy, perspektywy”, „Słowianofilstwo i okcydentalizm dziś” oraz „Kaukaski więzień: nieznany Lermontow”. 

W konferencji wzięło udział ponad 800 przedstawicieli z 81 krajów. Byli to nauczycieli j. rosyjskiego i literatury, naukowcy i działacze kultury, znani politycy, kierownicy stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych, dziennikarze, dyplomaci, przedstawicieli cerkwi. Z tego zacnego międzynarodowego grona, kilka osób zostało nagrodzonych za wkład w popularyzacje kultury i języka rosyjskiego. Wśród tych osób znalazła się również Anna Łanska. Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy. Naszej pani kierownik serdecznie gratulujemy!