Półkolonie w CKiJR

W dniach 2-13 lutego 2015 r. podczas ferii zimowych dla województwa pomorskiego w ramach półkolonii CKiJR zorganizowało cykl zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Przez dwa tygodnie łącznie w zajęciach uczestniczyło niemal 300 dzieci. W zajęciach wzięły udział dzieci z półkolonii prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 7 oraz przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 32 im. Tęczowej Doliny i Anglojęzycznego Przedszkola „Stokrotka”.

 

Spotkania z kulturą i językiem rosyjskim dla szkół odbywały się w siedzibie CKiJR na ul. Sienkiewicza oraz dla przedszkoli na Filii nr 11 Biblioteki Miejskiej. Zajęcia obejmowały podstawowe wiadomości dotyczące Rosji takie jak flaga, godło, stolica i sztuka ludowa: gżel, chochłoma, beresta. Dzieci zapoznały się także z postaciami z rosyjskich bajek.  W ramach zajęć odbywały się także pokazy rosyjskich bajek. Poza tym dzieci wykonywały prace plastyczne. Tematem spotkań była także rosyjska fauna i flora oraz rosyjskie lalki i kukły obrzędowe. Poza tym dzieci z półkolonii organizowanych przez MDK wzięły udział w Maslenicy- czyli rosyjskim święcie pożegnania zimy. Za pomocą prezentacji multimedialnej dowiedziały się jak wygląda to święto w Rosji, jakie obyczaje i tradycje są z nim związane. Następnie skosztowały tradycyjnych podczas Maslenicy- herbaty z samowarów oraz blinów przygotowanych własnoręcznie przez p. Anię Łanską- kierownika CKiJR.