"Piękno przyrody w poezji rosyjskiej"

20 marca 2015 r. w CKiJR odbył się konkurs recytatorski zatytułowany „Piękno przyrody w poezji rosyjskiej”. Licznie zgłoszeni uczestniczy konkursu recytowali wiersze w języku rosyjskim opisujące krajobrazy, bogatą faunę i flory Rosji. Repertuar utworów był bardzo szeroki, uczestniczy zaprezentowali całą paletę wierszy wielu znakomitych poetów rosyjskich. Można było usłyszeć utwory m.in. Siergieja Jesienina, Włodzimierza Orłowa, Siergieja Kozłowa czy Michaiła Jasnowa. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, poza uczestnikami ze Słupska udział w nim wzięła również młodzież z Koszalina. Dwójka z najmłodszych uczestników była w wieku zaledwie 4 lat.

Jury w składzie prof. Galina Nefagina, Luba Micińska, Anna Łanska oraz Jan Siedzik nagrodziło następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

- przedszkola:

Najmłodsi uczestnicy konkursu włożyli wiele trudu w przygotowania i wszyscy zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym jury nagrodziło wszystkich 14 uczestników w tej kategorii. Nagrodzeni zostali: Malina Daniło, Jakub Krumplewski, Jakub Bieńczuk, Nadia Błaszczyk, Monika Kowalewska, Marcel Mundziel, Emilia Powęzka, Natalia Tomicka, Julia Buczyńska, Hanna Dąbrowska, Andrzej Dmomagała, Bartosz Czajka, Amelia Madajczak, Igor Marcinkowski- wszyscy z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Słupsku.

- szkoły podstawowe

W tej kategorii wyróżnieni zostali: Julia Cichońska, Dominika Smuga, Weronika Jałeczko, Aleksandra Siudy- uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.

- gimnazja

I miejsce ex aequo- Katarzyna Janczylik (Gimnazjum nr 3 w Słupsku) i Paweł Dudziec (Gimnazjum nr 2 w Słupsku)

II miejsce- Anna Kuźmińska(Gimnazjum nr 2 w Słupsku)

III miejsce- Miłosz Rogiński (Gimnazjum nr 2 w Słupsku)

- szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce- Grzegorz Pelutis (II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku)

II miejsce- Paweł Jonik (II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku)

III miejsce ex aequo- Anna Brzozowska (II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie) i Katarzyna Maruszak (II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie)