Święto wiosny - Klub Samowar 2.0!

9.05 i 11.05 w CKiJR odbyły się kolejne spotkania „Klubu Samowar 2.0", w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji Russkiy Mir. Podczas zajęć, wykorzystując elementy papieroplastyki, dzieci stworzyły przestrzenne aranżacje w kolorach flagi rosyjskiej.