Klub Samowar 2.0 - majowe spotkania!

Minęły kolejne majowe spotkania „Klubu Samowar 2.0", w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji Russkiy Mir. 16 oraz 18.05 dzieci realizowały temat „Kotek w oknie", w oparciu o rosyjskie zdobnictwo ludowe okien. 23 oraz 25.05 zrealizowano temat „Rzepka", dzieci zapoznały się z treścią utworu w języku rosyjskim oraz polskim, przygotowały także wstępny szkic pracy, która na następnych zajęciach zostanie przeniesiona na płótno malarskie.