Nasza działalność

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego działa w Słupsku od 28 października 2010 roku jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Finansowane jest przez Fundację „Russkiy Mir”, która działa aktywnie na rzecz promocji i rozpowszechniania kultury i języka rosyjskiego. Nasza działalność polega przede wszystkim na rozpowszechnianiu kultury rosyjskiej i zachęcaniu do nauki języka rosyjskiego.