Matrioszka online - SP nr 4!

maxresdefault 4 oraz 5.06.2018 r. CKiJR przeprowadziło zajęcia „Poznajemy Rosję – online", dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku. Tematem spotkania była słynna lalka pochodząca z Rosji – matrioszka. Uczniowie zapoznali się z historią pojawienia lalki w Rosji, poznali różne jej rodzaje i sposób wytwarzania. Celem spotkania oprócz pogłębiania wiedzy związanej z kulturą Rosji, był także pokaz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Prelekcję zakończył specjalnie przygotowany i przeprowadzony online test wiedzy, który podsumował zdobyte przez uczestników spotkania wiadomości.