O matrioszce - SP Jezierzyce!

20180605 111603 5.06.2018 r. CKiJR odwiedziło Szkołę Podstawową w Jezierzycach. Dla zebranych uczniów przeprowadzono zajęcia z cyklu „Poznajemy Rosję". Uczniów zapoznano z podstawowymi informacjami na temat Rosji, wyglądem, flagi, herbu i położeniem tego kraju. Przedstawiono mi także najważniejsze sztuki ludowe związane z Rosją. Na zakończenie dzieci zebrane w sali gimnastycznej, wzięły udział w pokazie rosyjskich filmów animowanych. Część osób uczestniczących w spotkaniu, wzięło także udział w warsztatach plastycznych, podczas, których wysypywały kolorowym piaskiem obrazki związane z Rosją.

20180605 101453 20180605 111647