Polsko-Rosyjski Pokaz Muzyczno-Taneczny

 DSC1883 27.10.2017 r. pracownicy CKiJR wzięli udział w „Polsko-Rosyjskim Pokazie Muzyczno-Tanecznym". Pokaz był zakończeniem realizacji przez Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji" w Słupsku, projektu „Polsko-Rosyjski Przedszkolny Klub Tańca", dofinansowanego ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedziba w Warszawie, w ramach VI Otwartego Konkursu. Nasze Centrum przez cały okres trwania projektu współpracowało z PM nr 10 i wspierało realizację zadań projektowych. Celem projektu było zwiększenie wiedzy dzieci przedszkolnych, na temat kultury i tradycji rosyjskiej oraz polskiej, na przykładzie pieśni i tańców ludowych. Dwie grupy wychowanków PM nr 10 wzięły udział w cyklu warsztatów muzyczno-tanecznych. Odbyły się prelekcje dla dzieci, wspólnie także przeprowadziliśmy „Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy o Rosji". Na zakończenie projektu dzieci wraz z opiekunami przygotowały przepiękny pokaz polskich i rosyjskich tańców i pieśni ludowych. Nagrodzone zostały także dzieci uczestniczące w konkursie dla przedszkolaków.