Rosyjskie święta ludowe- zajęcia projektowe

slajd 30 października 2017 r. do CKiJR na specjalne zajęcia przybyli uczniowie klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Samowar 2.0” realizowanego dzięki środkom grantowym przyznanym przez fundację „Russkij Mir”. Tematem zajęć były „Tradycyjne rosyjskie święta ludowego kalendarza”. Podczas ich trwania uczniowie dowiedzieli się, jakie święta zarówno religijne jak i ludowe są obchodzone w Rosji współcześnie, oraz jakie funkcjonowały w czasach dawniejszych. Zaprezentowane zostały między innymi takie święta jak: Boże Narodzenie, Święto Jordanu, Maslenica, Pascha, Radonica, Wniebowstąpienie Pańskie, Zielone Świątki, Siemik, Święto Kupały. Poza samymi świętami przedstawione zostały także lalki obrzędowe które im towarzyszą. Dzieci poznały również podobieństwa i różnice pomiędzy polskimi i rosyjskimi obyczajami ludowymi. Takie same zajęcia przeprowadzono 28.11, dla uczniów klasy drugiej II LO w Słupsku.