Kolejne spotkania - Klub Samowar 2.0!

Minęły kolejne kwietniowe spotkania „Klubu Samowar 2.0", w ramach projektu finansowanego ze środków Fundacji Russkiy Mir. 18 oraz 20.04 dzieci przygotowywały wiosenne wianuszki, korzystając z materiałów różnych i ćwicząc umiejętność ich łączenia i zestawiania w odpowiedniej kolorystyce. Podczas spotkania dominowały kolory symbolizujące radość. 25 oraz 27.04 obie grupy realizowały temat związany z wodną głębiną. Podczas zajęć dzieci poznały wiele ciekawostek na temat Bajkału i żyjących tam stworzeń.