O obrzędach weselnych w CKiJR!

obrzędy weselne 12 stycznia 2015 r. pierwszą wizytę w CKiJR złożyli uczniowie z Prywatnego Młodzieżowego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Przez rozpoczęciem zajęć zapoznali się z działalnością Centrum oraz fundacji „Ruskij Mir”. Po krótkim wstępie wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną o rosyjskich i polskich obrzędach weselnych. Dowiedzieli się jakie podobieństwa i różnice występują obecnie, oraz jakie występowały w dawniejszych czasach. Druga część zajęć dotyczyła Świat Bożego Narodzenia oraz tradycji noworocznej w Rosji. Uczniowie poznali zwyczaje noworoczno-bożonarodzeniowe . Zobaczyli w jaki sposób są obchodzone święta w obrządku prawosławnym. Całość informacji zawarta była w prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną.

Boże Narodzenie w Rosji

SP3 Boże Narodzenie 9 grudnia 2014 r. swoją drugą z comiesięcznych wizyt złożyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Tematem spotkania były święta Bożego Narodzenia w Rosji. Dzieci za pomocą prezentacji multimedialnej dowiedziały się jak święta te wyglądają w Rosji oraz w kościele prawosławnym. Poznały różnice i podobieństwa pomiędzy świętami w Polsce oraz w Rosji. Dodatkowo w prezentacji zawarte były informacje na temat tradycji noworocznej oraz Swiatków- czyli dwunastodniowym okresie pomiędzy Bożym Narodzeniem a Świętem Jordanu, kiedy to wg. dawnych tradycji działają siły nieczyste. Na końcu uczniowie obejrzeli świąteczny odcinek bajki „Maszy i Niedźwiedź” w którym mieli za zadanie odnaleźć poznane wcześniej zwyczaje i tradycje świąteczno- bożonarodzeniowe.

Herbata po rosyjsku w CKiJR

8 grudnia 2014 r. CKiJR odwiedzili trzecioklasiści z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Tematem spotkania były tradycyjne metody podawania rosyjskiej herbaty oraz rosyjskie obrzędy i obyczaje ludowe. W pierwszej części przy pomocy prezentacji multimedialnej młodzież dowiedziała się skąd wzięła się herbata w Rosji, oraz w czym i w jaki sposób powinna być podawana. Obszernie przedstawiona została również historia samowara- najważniejszego elementu związanego z herbatą w Rosji. Druga cześć obejmowała rosyjską tradycję, ze szczególnym naciskiem na obrzędy bożonarodzeniowe oraz noworoczne. Na końcu po zakończeniu prelekcji miała miejsce degustacja herbaty z autentycznych rosyjskich samowarów, oraz poczęstunek przygotowany wcześniej przez uczniów.

 

 

O rosyjskiej przyrodzie

25 listopada 2014 r. swoją pierwsza z comiesięcznych wizyt w roku szkolnym 2014/2015 złożyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Tematem spotkania była przyroda Rosji. Dzieci za pomocą prezentacji multimedialnej dowiedziały się na  jakie strefy przyrodnicze podzielona jest Rosja i jaki panuje w nich klimat. Następnie zapoznały się w występowaniem poszczególnych gatunków roślin i zwierząt na mapie Rosji. Potem szczegółowe przedstawione zostały najważniejsze gatunki rosyjskiej  fauny i flory. Ostatnim elementem prezentacji było porównanie gatunków zwierząt występujących zarówno w Polsce jak i w Rosji. Po zakończeniu prezentacji dzieci obejrzały odcinek bajki „Masza i Niedźwiedź"

 

Галерия

 • akademia.JPG
 • bn.JPG
 • DSC05887.JPG
 • DSC05940.JPG
 • DSC05946.JPG
 • DSC06067.JPG
 • filia1.JPG
 • kazachowie.JPG
 • kombatanci.JPG
 • kombatanci1.JPG
 • lermontowk3.JPG
 • podsumowaniewoland.JPG
 • quiz.JPG
 • soczi2.jpg
 • sp4kreml2.JPG
 • UTW1.JPG
 • UTW2.JPG
 • _DSC1999.JPG
 • _DSC2184_Medium.JPG
 • _DSC2374_Medium.JPG
 

Партнеры


 
           

 

100

 

     
                   
 
 

РЦ Фонда Русский мир